Spanskundervisning i Oslo

spansklærer i Oslo

Spansk Tutor i Oslo

Spanskundervisning i Oslo
spansklærer i Oslo

Hei, mitt navn er Alex. Jeg er opprinnelig fra Sør-Amerika, og jeg har også bodd i USA.

Jeg snakker spansk, engelsk og litt norsk.

Jeg var en spansklærer i USA. Nå som bor jeg i Oslo, har jeg vært undervisning privat nordmenn som går til Spania ofte.

Siden Spania har blitt et svært populært sted å gå for nordmenn, har spansk også blitt necesary for dem å være i stand til å snakke med sine nye venner og naboer.

Jeg tilbyr leksjon for en person eller en gruppe. Timeprisen forblir den samme. Så hvis du ikke har råd til å ta lærdom av deg selv, bare finne andre venner til å dele avgift og få fordelene av læring i personvernet ditt eget hjem eller mitt hjemmekontor.

Spanish Lessons in Oslo

Spansk Tutor i Oslo

Spanish Teacher in Oslo

ENGLISH:

Hello, my name is Alex. I am native from South America and I also lived in the United States.

I speak Spanish, English and some Norwegian.

I was a Spanish teacher in the United States. Now that I live in Oslo, I have been teaching privately to Norwegians that go to Spain often.

Since Spain has become a very popular place to go for Norwegians, Spanish has become also necessary for them to be able to talk to their new friends and neighbours.

I offer lesson for 1 person or for a group. The hourly rate stays the same. So if you can't afford taking lessons by yourself, just find other friends to share the fee and get the benefits of learning in the privacy of your own home or my home office.

spansk.me  © 2013-2017